UAZ FLOATING VECHILES 2017-11-01T14:59:15+00:00

UAZ FLOATING VECHILES

Samtliga modeller UAZ saluför kan modifieras till att bli amfibiefordon som både får krafigt förbättrade terrängegenskaper och kan åka på vatten.